METODOLOGIA | PRÓBA | TECHNOLOGIA

 • Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-23 września 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI)
 • Próba badawcza miała charakter losowy a operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl ograniczony do osób w wieku od 16 do 60 lat.
 • W badaniu zebrano łącznie 895 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekracza 3,3 p. proc. dla całej próby oraz 3,6 p.proc. dla podpróby graczy
 • Kwestionariusz wywiadu składał się z 23 pytań badawczych uzupełnionych o pytania demograficzne i został opracowany przez agencję SW Research przy konsultacji agencji Monday PR.
 • Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

CELE

Głównym celem badania była możliwie szeroka eksploracja polskiego świata graczy, a w szczególności:

 • Poznania stopnia znajomości polskich i zagranicznych gier oraz ich producentów
 • Identyfikacja głównych źródeł wiedzy o grach
 • Określenie stylów grania, częstotliwości, preferowanych typów gier
 • Ustalenie głównych czynników społeczno-demograficznych wpływających na zróżnicowanie stylów grania
 • Zbadanie i porównanie wizerunku gier polskich i zagranicznych
 • Charakterystyka profilu typowego polskiego gracza
 • Ważnym elementem badania jest pionierska na polskim rynku segmentacja graczy, mająca na celu nie podział polskich gamerów na homogeniczne grupy, ale również zbadanie struktury rynku, identyfikację interesujących nisz oraz w przyszłości – monitorowanie i analizę przemian zachodzących wśród polskich graczy
Dowiedz się więcej o SW Research

Infografika z badania - pełny raport wkrótce!*

*dostępny po zapisie na newsletter

Partnerzy

Poznań Game Arena MMORPG