Polityka prywatności

  1. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.
  2. Podany przy rejestracji do Serwisu adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika w Strefie Klienta, kwestionariuszy utworzonych na tym koncie, stanu realizowanych projektów i innych informacji przesyłanych na życzenie użytkownika (newsletter, dodatkowe zestawienia wyników, zaproszenia do badań)
  3. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie badaniagraczy.pl i StudentsWatch.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies)
  4. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.
  5. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie są szyfrowane.
  6. Administrator ma dostęp do konta użytkownika oraz wszelkich danych byłych i aktualnych projektów użytkownika.
  7. Za wyjątkiem ww. przypadków Administrator nie udostępnia danych użytkownika osobom trzecim, jednak zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) może udostępnić dane osobowe Użytkownika odpowiednim organom państwa.
  8. Użytkownicy mają prawo do modyfikacji swoich danych oraz usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Administrator może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi (art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  10. Respondent wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie badaniagraczy.pl i StudentsWatch.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora lub autorów ankiety.

Partnerzy

Poznań Game Arena MMORPG